Η δημιουργία ενός συστήματος συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων προέκυψε από την ανάγκη να προστατευθεί το περιβάλλον από κάθε λογής τοξικές ουσίες που απορρίπτονται στο έδαφος, κατά συνέπεια στον υδροφόρο ορίζοντα, τις καλλιέργειες, τα ζώα, την τροφική αλυσίδα και μέσω αυτής στον άνθρωπο. Επίσης, οι βλάβες στην υγεία και οι συνέπειες από τη μόλυνση του περιβάλλοντος αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για τη λειτουργία του φορέα.

Πέρα από τα οφέλη σε σχέση με την αειφορία, η συλλογή και διαχείριση ΑΛΕ συνιστά ταυτόχρονα ένα πεδίο με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, το οποίο αποδεδειγμένα οδηγεί σε αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα.

Ουσιαστικά με την Αναγέννηση το βασικό λιπαντικό που περιέχουν τα ΑΛΕ ανακτάται και επανατοποθετείται στην αγορά, εξοικονομώντας πόρους και ενέργεια.

Σημειώνεται ότι με τις άλλες μεθόδους διαχείρισης το λιπαντικό κλάσμα που περιέχεται στα ΑΛΕ δεν ανακτάται, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η αντικατάσταση του με την ενεργοβόρα παραγωγή νέου λιπαντικού από το Αργό Πετρέλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό με το καινοτόμο και πρωτοποριακό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η ΕΝΔΙΑΛΕ, συντονίζει αποτελεσματικά όλα τα στάδια διαχείρισης των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, αποδεικνύει στην πράξη τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας για το Περιβάλλον, τη Δημόσια υγεία και την Ποιότητα Ζωής συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, δίνει αναπτυξιακή ώθηση σε νέους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργεί νέα «πράσινα επαγγέλματα» και ειδικότητες.

Έτσι, η  ΕΝΔΙΑΛΕ μέσα από την καινοτόμα και επιτυχημένη λειτουργία της οδηγεί σε ανακύκλωση το 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ. Ένα best practice (βέλτιστη πρακτική) έμπρακτης εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας.