Η Ευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ και για το 2020 στη
συλλογή και βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων παρουσιάστηκε χθες στην Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, μέσω
τηλεδιάσκεψης.

Με όραμα και συστηματική δουλειά, φέρνουμε την Ελλάδα
στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής προσπάθειας για
στροφή προς το νέο οικονομικό μοντέλο της Κυκλικής
Οικονομίας, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη
ανάπτυξη.

Ευχαριστούμε την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του
Περιβάλλοντος της Βουλής για τη διοργάνωση της
τηλεδιάσκεψης και τη συμμετοχή της Προέδρου, Δρος.
Αυγερινοπούλου και των βουλευτών κ.κ. Ακτύπη, Λιούτα,
Ρουσόπουλου και Χιονίδη.