Σημαντική διάκριση για την ΕΝΔΙΑΛΕ

στην Παρουσίαση της «Πρώτης Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»

Ήταν μεγάλη μας τιμή να αναγνωριστούμε ως μία από τις κορυφαίες Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα στην Πρώτη Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, που εκπόνησε η διεθνούς φήμης εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία Eunomia, για λογαριασμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) και η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως η Κυκλική Οικονομία μπορεί να μετατραπεί σε καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα  υπό την προϋπόθεση της υιοθέτησης του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα υποστηρίξει αποτελεσματικά τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο οικονομίας τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Εμάς στην ΕΝΔΙΑΛΕ η διάκριση αυτή μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε να φέρνουμε την Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη στην αναγέννηση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), και να συμβάλλουμε έτσι στην εθνική προσπάθεια προς ένα «πράσινο», βιώσιμο μέλλον, με οφέλη για όλους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Π. Παπαδόπουλος Μarketing Manager ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.,
τηλ. 210 5577673 E-mail: [email protected]