Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε έχει ως στόχο την σταθερή παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε όλους τους συνεργάτες της,
ακολουθώντας για πολλά χρόνια τις επιταγές του προτύπου ποιότητας ISO 9001-2015.