Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε έχει ως στόχο τη σταθερή παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε όλους τους συνεργάτες της,
ακολουθώντας για πολλά χρόνια τις επιταγές των προτύπων ποιότητας ISO 9001:2015 αλλά και του ISO 14001:2015