Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται (σήμερα) από τους κ.κ.

  • Γεώργιο Ε. Δεληγιώργη, Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο.
  • Απόστολο Α. Μαντούκα, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
  • Αντώνιο Β. Κούρη, Μέλος Δ.Σ.
  • Βασίλειο Ε. Ρίζο, Μέλος Δ.Σ
  • Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Μέλος Δ.Σ

 

Οργανόγραμμα του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.