Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται (σήμερα) από τους κ.κ.

  • Γεώργιο Ε. Δεληγιώργη, Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο.
  • Απόστολο Α. Μαντούκα, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
  • Αντώνιο Β. Κούρη, Μέλος Δ.Σ.
  • Ιωάννη Κ. Συρινίδη, Μέλος Δ.Σ.

 

Οργανόγραμμα του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.