• 1998 – Ιδρύεται η εταιρεία «Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ)».
  • 2001 – Έκδοση Νόμου 2939: Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
  • 2004 – Έκδοση ΠΔ 82: Μέτρα, οι όροι και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.
  • 2004 – Έναρξη λειτουργίας της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ως Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ.
  • 2013 – Η εταιρεία αλλάζει επωνυμία από ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ σε «ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ».