Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο που δραστηριοποιήστε. Θα μεταφερθείτε αυτομάτως στην εφαρμογή για να μας υποβάλετε το αίτημα σας.

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.