Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της για την πενταετία (2023-2027) παρουσίασε στις 11 Ιουλίου 2023 σε δημοσιογραφικό γεύμα στο εστιατόριο FUGA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ). Με βασικούς άξονες την ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία, το Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις 1,5 εκ. Ευρώ, για την αναβάθμιση των υποδομών της ΕΝΔΙΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα και την ενίσχυση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.), μέσω της προμήθειας σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων μηχανημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. αποτελεί βέλτιστη πρακτική κυκλικής οικονομίας, και διατηρεί την Ελλάδα σταθερά πρώτη στην Ευρώπη στην αναγέννηση Α.Λ.Ε.. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας του από το 2004 έως σήμερα έχουν συλλεχθεί και αναγεννηθεί συνολικά 530.000 Μετρικοί Τόνοι Α.Λ.Ε.. Σημειώνεται επίσης το σημαντικό κοινωνικό της αποτύπωμα της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.