Υπόδειγμα Σύμβασης

για

Παραγωγούς Λιπαντικών

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.