Υπόδειγμα Σύμβασης

για

Συλλέκτες ΑΛΕ

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.