Υπόδειγμα Σύμβασης

για 

Αξιοποιητές ΑΛΕ

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.