Σύμφωνα με την αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/EC) όπως αυτή υιοθετήθηκε από την εθνική νομοθεσία από τον νόμο 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 82/2004, όλες οι εταιρείες που είτε παράγουν, είτε εισάγουν Λιπαντικά Έλαια και τα τοποθετούν στην Ελληνική αγορά είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) ή να συστήσουν Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Α.Σ.Ε.Δ.) για την διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που προκύπτουν από τα προϊόντα (Λιπαντικά Έλαια) που τοποθετούν στην Ελληνική Αγορά.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ως το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια στην Ελλάδα (συλλογικό ή ατομικό), συμβάλλεται με όλες τις εταιρείες που διακινούν λιπαντικά στην Ελληνική αγορά.

Όσοι τοποθετούν λιπαντικά στην Ελληνική Αγορά (υπόχρεοι διαχειριστές), και συμβάλλονται με το Σ.Ε.Δ. της ΕΝΔΙΑΛΕ έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν δήλωση με τις ποσότητες λιπαντικών που τοποθέτησαν στην ελληνική αγορά κάθε εξάμηνο, και βάσει των ποσοτήτων αυτών προκύπτει αναλογική χρηματική εισφορά για τον κάθε υπόχρεο με την οποία μετακυλίει στο ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ την από τον νόμο υποχρέωση του να διαχειριστεί τα απόβλητα που προκύπτουν από τις διακινηθείσες ποσότητες Λιπαντικών Ελαίων. Τέλος με την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (https://empa.eoan.gr) από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπόχρεοι διαχειριστές οφείλουν να εγγραφούν στο μητρώο και να δηλώνουν κάθε χρόνο τις ποσότητες Λιπαντικών Ελαίων που τοποθέτησαν στην Ελληνική Αγορά.

Υπόδειγμα Σύμβασης

για 

Παραγωγούς Λιπαντικών

Κατάλογο με τους Συμβεβλημένους με το ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ παραγωγούς Λιπαντικών Ελαίων μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ.