Συμμετοχή της ΕΝΔΙΑΛΕ στο 1ο forum για την Κυκλική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε 8 & 9 Απριλίου στην Αίγλη του Ζαππείου

ads/2019/04/Λιπαντικά-Έλαια-και-Κυκλική-Οικονομία-ΠΔΣ-08.04.2019-i.ppt” width=”80%” download=”none” viewer=”microsoft”]