Πρόσκληση σε μειοδοτικό διαγωνισμό

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το έργο :

“ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ”

 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:
“ Προσφορά για τη Μελέτη Κατασκευής & Εγκατάστασης Μεταλλικών Δεξαμενών Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”
Στην διεύθυνση :
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.,
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 193 00
Υπ’ όψιν κ. Κούρη Αντωνίου.

ΝΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.

ΣΗΜ. Την Τετάρτη, 13.07.2022, και ώρα 10:00 π.μ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν /επιθεωρήσουν το χώρο κατασκευής του έργου και να ζητήσουν διευκρινίσεις επ’ αυτού.

Παρακαλώ διαβάστε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας.