Πρόσκληση σε μειοδοτικό διαγωνισμό

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το έργο προσθήκης νέου οικίσκου, που θα πραγματοποιηθεί στο υποκατάστημα της εταιρίας στην Πάτρα στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται στην επισυναπτόμενη “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”

Αποστολή προσφορών θα γίνει ταχυδρομικά στη διεύθυνση :
ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ , Λ. Δημοκρατίας 67 Ασπρόπυργος Αττικής 19300 ,

Υπ’ όψιν κ. Αρβανιτάκη Ιωάννη 
Οι προσφορές θα είναι σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη :
“Προσφορά για την αγορά Οικίσκου για το Κ.Σ. Πατρών”
Ημερομηνία Παραλαβής Φακέλου μέχρι τις  04 / 11  / 2022 .

Για οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον :
κ. Βασιλειάδη Μηνά, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6970 988 105 / 2310 723752.

Με εκτίμηση
ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ

 

Παρακαλώ διαβάστε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας.