Πρόσκληση σε μειοδοτικό διαγωνισμό

7 Oκτωβρίου 2022

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την ανάληψη του έργου :

“Στρατηγική Επικοινωνίας & Δημόσιες Σχέσεις της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε”

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:
“ Προσφορά για τη Στρατηγική Επικοινωνίας & Δημόσιες Σχέσεις της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε”

Στη διεύθυνση :
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.,
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 193 00
Υπ’ όψιν κ. Π. Παπαδόπουλου

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25 Oκτωβρίου 2022

 

 

Παρακαλώ διαβάστε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας.