ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε  δημόσια διαβούλευση  στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων. Στην διαβούλευση συμμετείχαν και ανέπτυξαν τις θέσεις τους φορείς  οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων στα λιμάνια της χώρας καθώς και τα εποπτευόμενα απο τον ΕΟΑΝ ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων.

Την ΕΝΔΙΑΛΕ εκπροσώπησε στην διαβούλευση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Δεληγιώργης ο οποίος παρουσίασε  το σύστημα ,τα απολύτως θετικά αποτελέσματα της δραστηριότητας του σε σύγκριση μάλιστα με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ε.Ε. καθώς και  προτάσεις βελτίωσης για όλο το φάσμα της διαχείρισης αποβλήτων, ιδιαίτερα δε των ΑΛΕ.