Αξιοποιητές Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είναι, σύμφωνα με το ΠΔ 82/2004, οι δραστηριοποιούμενοι σε κάθε διεργασία που επιτρέπει την παραγωγή βασικών ελαίων και συνεπάγεται ιδίως το διαχωρισμό των προσμείξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των πρόσθετων που περιέχουν αυτά τα λιπαντικά έλαια.

Το ΣΕΔ συνεργάζεται, επί του παρόντος με 8 αδειοδοτημένες εταιρείες αναγέννησης ΑΛΕ στην Ελλάδα, στις οποίες οδηγείται από τους Συλλέκτες το σύνολο των ποσοτήτων Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που συλλέγονται στην Ελληνική επικράτεια. Οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης Α.Λ.Ε. υποχρεούται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 ή EMAS.

Τέλος, δεδομένης πλέον, της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων Η.Μ.Α. (www.wrm.ypeka.gr), οι εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Α.Λ.Ε. έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο μητρώο σαν εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και να καταθέτουν ετήσια έκθεση με τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκαν.

 

Χωροθέτηση Μονάδων Αξιοποίησης

 

Υπόδειγμα Σύμβασης

για 

Αξιοποιητές ΑΛΕ

Κατάλογο με τις συμβεβλημένες με το Σ.Ε.Δ. μονάδες αξιοποίησης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ.