Ανανέωση έγκρισης Λειτουργίας του ΣΣΕΔ-Μείωση της τιμής Εισφοράς

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση (Νο 195) του Δ.Σ του ΕΟΑΝ η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουλίου 2022, ομόφωνα αποφασίστηκε η ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ για την περίοδο 2022 έως και 2026 (5ετής ανανέωση).

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της έγκρισης μεταξύ άλλων προβλέπεται :

Μείωση της τιμής Εισφοράς των Υπόχρεων Παραγωγών κατά 10% από 20,00 €/MT στα 18,00 €/MT με ημερομηνία εφαρμογής : 01.01.2022. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση του Συστήματος που στις δύσκολες συγκυρίες λόγω της ενεργειακής κρίσης κλπ, έρχεται να στηρίξει όλους υπόχρεους συνεργάτες του συστήματος, αλλά και κατ’ επέκταση το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας.